Zeilers en motorbootvaarders

De vereniging beheert een jachthaven in Zierikzee met 105 ligplaatsen voor motor- en zeiljachten. Dit zijn de ligplaatsen tussen palen 50 en 132, die variëren in afmeting van 8,45 bij 3,15 meter tot 16,80 bij 4,80 meter. Schepen tot ongeveer 8,00 meter lengte met een geringe diepgang kunnen afmeren in de lengterichting aan de binnenzijde. Dit in overleg met de havencommissaris.

Eletriciteit en drinkwater op de steiger beschikbaar.

In het drijvende sanitair gebouw naast de loopbrug bevinden zich toiletten en douches.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden. Er is een wachtlijst voor ligplaatsen. Voor de procedure en tarieven zie hieronder bij Lidmaatschap en Tarieven.

 

Evenementen

Gedurende het jaar organiseert de evenementencommissie van de vereniging diverse activiteiten. Houdt voor de exacte datum de evenementenkalender in de gaten.

De openingswedstrijd van het seizoen is de race om de Gouden Garnaal en wordt gevaren in juni. In de maanden mei en juni worden op woensdagavond de Zomeravondwedstrijden gevaren. Deze serie wordt afgesloten met de Kortste Nacht van Zierikzee. In oktober is de sluitingswedstrijd van het seizoen, de race om de Zilveren Zeehond.

Jaarlijks is er een clubtocht in het Hemelvaartsweekend, die afwisselend naar een haven aan de Belgische kust of naar een haven op de Nederlandse (binnen)wateren.

Jeugdzeilen

Jaarlijks organiseert de vereniging jeugzeilen. Deelnemers varen onder begeleiding van een aantal enthousiaste leden in een Optimst of Learling van de vereniging, of in een eigen boot. De activiteiten richten zich niet alleen op het zeilen, ook aan het op- en aftuigen, het afmeren en andere basisvaardigheden wordt aandacht besteed. Het doel is om kinderen een leuke en leerzame ervaring op het water te laten opdoen.

Wist u dat Simeon Tienpont, de schipper van Team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race 2017/2018 leerde zeilen in een Optimist bij onze vereniging?

Aanmelden kan via de Commissie Jeugdzeilen, ook wanneer u belangstelling heeft zich in te zetten bij de begeleiding.

Lidmaatschap en tarieven

Onze vereniging heet nieuwe leden van harte welkom. Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, dient u lid te worden van de vereniging. Als in de haven op dat moment geen ligplaats beschikbaar is, komt u op een wachtlijst.

Het lidmaatschap en de huur van een ligplaats worden ieder jaar automatisch verlengd. Indien u een ligplaats wilt opzeggen dient u dit uiterlijk 1 december aan het bestuur kenbaar te maken.

Om voor een lidmaatschap in aanmerking te komen, vult u het aanmeldformulier in en wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De contributie voor een lidmaatschap bedraagt € 82,08 per jaar, en is exclusief de afdracht aan het Watersportverbond.

 

Tarieven 2024
Vereniging  
Contributie lidmaatschap
Contributie gezinslid
€ 82,08
€ 12,58
Afdracht KNWV lidmaatschap € 21,20
Entree vereniging € 48,50
Haven  
Ligplaats (box), per m2 € 35,79
Ligplaats (binnenkant) per m € 50,84
Entree haven 10%
Plaatsing op wachtlijst € 39,10
Winterligplaats, per m2
(1 november - 1 april)
 € 11,08

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, ieder verantwoordelijk voor een taak of commissie. Naast het dagelijks bestuur zijn er een havencommissie, onderhoud & techniekcommissie en evenementencommissie.

Jaarlijks zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen, in maart en december. Zie de kalender voor de exacte data.

Peter Mater
Voorzitter
Nils den Hartog
Secretaris
Ernst Bin
Penningmeester
Johan Voogd
Havencommissaris
Vacature
Techniek & Onderhoud
Roeline Ornee
Wedstrijd- en Jeugdzeilen
Arjo den Drijver
Clubhuiscommissaris
Vacature
Evenementen & Communicatie